XH97V

XH110V
Intel Skylake Core i7/i5/i3 (1151)
Supports DDR3L
Intel H110 Express

XH170

XH170V
Intel Skylake Core i7/i5/i3 (1151)
Supports DDR3
Intel H170 Express

DS81-img

DS81
Intel Haswell Core i7/i5/i3 (1150)
Supports DDR3
Intel H81 Express

DH170

DH110
Intel Skylake Core i7/i5/i3 (1151)
Supports DDR3L
Intel H110 Express

DH170

DH110SE
Intel Skylake Core i7/i5/i3 (1151)
Supports DDR4
Intel H110 Express

DH170

DH170
Intel Skylake Core i7/i5/i3 (1151)
Supports DDR3
Intel H170 Express

DH170

DQ170
Intel Skylake Core i7/i5/i3 (1151)
Supports DDR3L
Intel Q170 Express

XS35GS

XS35V5
Intel Celeron N3050
Supports DDR3L
Intel HD Graphics

XS36V

XS36V5
Intel Celeron N3050
Supports DDR3L
Intel HD Graphics

DS47

DS437
Intel Celeron 1037U
Supports DDR3
Intel HD Graphics

DS67u

DS67U
Intel Celeron 3855U
Supports DDR3L
Intel HD Graphics

DS68U_thumb

DS68U
Intel Celeron 3855U
Supports DDR3L
Intel HD Graphics

dx30-img

DX30
Intel Celeron J3355
Supports DDR3L
Intel HD Graphics